Albert Küchler (1803–86)

Omtaler

Ludvig Bødtcher: »Morgen i Nemi« - Digte, ældre og nyere (1870)
Henrik Hertz: »Henimod Aften ved Rom« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
H.P. Holst: »De oversatte Digte« - Fra min Ungdom (1873)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Historiemaler, Professor Eckersberg« - Et Foraar (1858)
Aage Matthison-Hansen: »Fra Pietro« - Slyngrose (1915)
Christian Winther: »En Sviptour til Rom« - Nogle Digte (1835)