Albert Küchler (1803–86)

Omtaler

Ludvig Bødtcher: »Morgen i Nemi« – Digte, ældre og nyere (1870)
Henrik Hertz: »Henimod Aften ved Rom« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
H.P. Holst: »De oversatte Digte« – Fra min Ungdom (1873)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Historiemaler, Professor Eckersberg« – Et Foraar (1858)
Aage Matthison-Hansen: »Fra Pietro« – Slyngrose (1915)