C.A. Jensen (1782–1870)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Til en Veninde« - Digte (1838)
B.S. Ingemann: »Paa Veien fra Rom« - Smaadigte og Reiseminder (1832)
Adam Oehlenschläger: »Schimmelmann« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Johan Daniel Herholdt« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Peter Oluf Brøndsted« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)
Christian Winther: »Peter Oluf Brøndsted« - Lyriske Digte (1849)