Hans (1455–1513)

Omtaler

Folkeviser: »Kong Hans i Ditmarsken« - Folkeviser
Anders Sørensen Vedel: »Danske Kongers Nafn oc Tal« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Hans Fester Frøicken Kirstine« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Hans drager ind i Dytmersk« - Hundredevisebog (1591)