John Gay (1685–1732)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»A Ballad« er oversat af Christian Preetzmann: »Stormvinden Havet reiser«.
»The Hare and many Friends« er oversat af Steen Steensen Blicher: »Vennen i Nød«.
»The wild Boar and the Ram« er oversat af Steen Steensen Blicher: »Vildbassen og Væderen«.