Ferdinand Freiligrath (1810–76)

Omtaler

Otto Fønss: »Tidlig Død« – Septemberdage (1900)

Oversættelser

Jeppe Aakjær: »Ved Kjedlen« – Fri Felt (1905)