Frederik 2. (1534–88)

Omtaler

Kristian Arentzen: »En Tvillingstjerne« - Ny Digtsamling (1867)
Carl Bagger: »Den gode Monark« - Øieblikkets Børn (1845)
Folkeviser: »Frederik den Anden i Ditmarsken« - Folkeviser
Rasmus Frankenau: »Andersskovs Kloster« - Nytaarsgave for 1815 (1815)
Adam Oehlenschläger: »Det kiøbenhavnske Skydeselskabs Trehundredaars-Fest« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)
Anders Sørensen Vedel: »Danske Kongers Nafn oc Tal« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Frederich II« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Om det merckelige Falckenbergs Slag« - Hundredevisebog (1591)
Christian Wilster: »Sange fra Sorøe« - Digtninger (1827)