William Cowper (1731–1800)

Oversættelser

P.A. Rosenberg: »Tanker ved min Moders Billede«- Pil og Plekter (1910)
Emil Aarestrup: »Just nys var den vandet med brusende Strøm«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)