H.A. Brorson (1694–1764)

Omtaler

Vilhelm Gregersen: »Velsignede Jul, du har Roser i Haar« - Vintergæk (1911)
N.F.S. Grundtvig: »For al den Deel, som Gud har gjort« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »I denne søde Jule-Tid« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hører, I, som græde« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Drag, Jesus, mig« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Livets Vei« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Christus-Riget« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
Thøger Larsen: »Jysk Juleaften« - Trækfuglevej (1927)
Adam Oehlenschläger: »Jule-Cantate« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)

Primær litteratur

Brorson, H. A.: Samlede Skrifter, I-III, L. J. Koch (red.), DSL, Kbh., 1951–56.

Sekundær litteratur

Arndal, Steffen: "Den store hvide Flok vi see..." H.A. Brorson og tysk pietistisk vækkelsessang, Disputats, Odense Universitetsforlag, 1989.
Arndal, Steffen: H.A. Brorsons liv og salmedigtning, Århus, 1994.
Arndal, Steffen: »Die deutsche Mystik und die Liederdichtung des dänischen Pietismus. Zu Brorsons Schemerübersetzungen« in: Orbis Litterarum, XXXIII, 1978, pp. 18–44.
Arndal, Steffen: »H. A. Brorson und die Tradition des reformatorischen Kirchenliedes in Deutschland« in: Das protestantische Kirchenlied im 16. und 17. Jahrhundert, Wiesbaden, 1986, pp. 109–34.
Arndal, Steffen: »Hans Adolph Brorson und die barocken und pietistischen Lieder in Deutschland« in: Deutsch-dänische Literatur-Beziehungen, 1979, pp. 33–57.
Arndal, Steffen: »Oplevelsesdimensionen i Brorsons salmer om skabelsen« in: Stiftsbog og landemodeakt for Lolland-Falsters stift, 1992, pp. 33–48.
Arndal, Steffen: »Seksualitetens sublimering og det sublime. Om den spirituelle erotik i Brorsons salmer« in: Fønix, XIV, 1990, pp. 153–65.
Bach-Nielsen, Carsten: »Fra Siunge-Kor til Svane-Sang. Troens veje hos Kingo og Brorson« in: Dansk Kirkesangs årsskrift, 1994, pp. 84–99.
Bjerrum, Marie: »Om datering af Brorsonsalmer« in: Hymnologiske Meddelelser, XXVII, 1998, pp. 109–14.
Brahm, Erling: »Om dåben i nogle Brorson- og Grundtvigsalmer« in: Hymnologiske Meddelelser, III, 1974, pp. 81–88.
Dal, Erik: »Text af Brorson, melodi af Laub. Salmegennemgang på Samfundet Dansk Kirkesangs årsmøde i Herning 1970« in: Dansk Kirkesangs årsskrift 1969–70, 1971, pp. 27–44.
Duarte, Silva: »Repercussão do terramoto de Lisboa de 1755 na Dinamarca — O poema de Brorson« in: Aufsätze zur portugiesischen Kulturgeschichte, X, 1970, pp. 98–116.
Dyrkjøb, Jan Ulrik (red.): Brorson. En bog i 300 året for salmedigterens fødsel. 1994.
Elseth, Egil: Hans Adolph Brorson. Pietisten og poeten, Oslo, 1985.
Gelsted, Otto: "Hans Adolph Brorson" in: Børge Houmann (red.): Tilbageblik på fremtiden I, Odense, 1977, pp. 56–69.
Glahn, Henrik (udg.): Melodier til salmer af Hans Adolph Brorson, 1694–1764. Et udvalg af pietismens åndelige sange..., 1994.
Green Jensen, Bo: "Den sagte Bevægelses liflige Vind. Om Brorsons rosenbilleder og højsangssymbolik" in: Erik Dal (red.): Fra Nexø til Saxo, C.A. Reitzel, Kbh., 1986.
Grubb, Johannes: »Troens rare Klenodie af H. E. Brodersen« in: Hymnologiske Meddelelser, V, 1976, pp. 171–81, og VI, 1977, pp. 80–90.
Højgaard, Betty: »Mit hjerte altid vanker. Om Brorsons salme« in: Glædelig Jul, 1985, pp. 9–16.
Jensen, Søren Bülow: »De Gemino Christi Adventu. En latinsk deklamation af den unge H. A. Brorson« in: Kirkehistoriske Samlinger, 7. rk., VI, 1966–68, pp. 592–614.
Jensen, Søren Bülow: »Et latinsk digt af den unge H. A. Brorson« in: Kirkehistoriske Samlinger, 7. rk., VI, 1966–68, pp. 465–68.
Krause, Gerhard: »Ein Sonderfall des sogenannten Ewigkeitsliedes. Zu einem Kapitel dänischer und deutscher Hymnologie« in: Zeitschrift für Theologie und Kirche, LXXVI, 1979, pp. 360–80.
Kuhn, Hans: »Brorsons Nachleben in den dänischen Gesangbüchern« in: Opplysning i Norden, 1998, pp. 303–10.
Langagergaard, Poul: »Brorsons salmer. En undersøgelse af dateringsforholdenes indflydelse på forståelsen af den teologiske kvalitetslagdeling i Brorsons salmedigtning« in: Ichthys. Menighedsfakultetets studenterblad, VI:3, 1979, pp. 27–34.
Larsen, Steffen Hejlskov: »Et digt som en ramme for indlæsning« in: Lyriske tilværelsesmodeller, 1968, pp. 139–45.
Lings, Jens Kristian: »Den yndigste blandt roser« in: Højskolebladet, 1992, pp. 646–48.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: »Hans Adolph Brorson« in: Bogens Verden, 1994, pp. 140–46.
Malling, Anders: »En Brorsonsalme« in: Ribe Stiftsbog, 1977, pp. 31–36.
Markvardsen, Johs.: »Her vil ties, her vil bies« in: Dansk Kirketidende, CXXXI, 1979, pp. 160–62.
Møller, Peter: »Tekst og musik til Brorsons salmer« in: Hymnologiske Meddelelser, XXV, 1996, pp. 29–44.
Nedergaard, Leif: »Om Brorson’s ’Op! all den ting som Gud har giort’« in: Kritiske studier, 1984, pp. 92–94.
Nielsen, Erik A.: »Hjerteøjet — Brorsons salmer og emblematikken» in: Jan Ulrik Dyrkjøb (red.): Brorson. En bog i 300året for salmedigterens fødsel, 1994, s. 63–101.
Nielsen, Erik A.: »Pietismen og kønsrollerne. Eksemplificeret ved Brorsons "Mit hierte altid vanker"« in: Hymnologiske Meddelelser, 1980, nr. 3, s. 188–207.
Pedersen, Svend P.: »Biskop H. A. Brorsons bibliotek« in: Kirkehistoriske Samlinger, 1982, pp. 7–50.
Schrøder, Urban: »Tre Salmer af Brorson. Et Forsøg til Belysning af Brorson-Kronologien« in: Hymnologiske Meddelelser, IV, 1975, pp. 153–68.
Selander, Inger: »Brorsonpsalmer — i djupet av mitt hjärta. Hans Adolph Brorson i Sverige« in: Hymnologiske Meddelelser, XXIII, 1994, pp. 192–96.
Thomsen, Niels: »’Det søde maa ey giøres suurt’. Om lov og evangelium hos Brorson« in: Teologi og tradition, 1989, pp. 148–65.
Thomsen, Niels: »Hans Adolph Brorson. Folkelig pietisme« in: Ribe Stiftsbog, 1993, pp. 33–42.
Thyssen, Peter: »Var Brorson pietist? En betragtning i anledning af 300-året for salmedigterens fødsel« in: Dansk Kirkesangs årsskrift, 1994, pp. 100–17.
Tveit, Sigvald: »En Brorsonpreget salmeboktradisjon. Kortfattet salmebokhistorie for Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge« in: Hymnologiske Meddelelser, XXIV, 1995, pp. 102–12.
Vilstrup, Harald: »Op dog Zion! Brorson — Grundtvig« in: Hymnologiske Meddelelser, II, 1973, pp. 8–17.
Vilstrup, Harald: »Puls med harpelyd« in: Dansk Kirketidende, CXXV, 1973, pp. 185–88 og 201–03.
Walther, Bo Kampmann: »Du, som bor i haverne. Et lille essay om Brorsons ’Højsangen’« in: Synsvinkler, nr. 17, 1997, pp. 89–101.
Walther, Bo Kampmann: »Roser og himmelduer. Hans Adolph Brorson: Salmer og digte« in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 177–93.
Wigh-Poulsen, Henrik: »Brorson vender tilbage« in: Fønix, XIX:3, 1995, pp. 14–27.