Carl Bagger (1807–46)

Omtaler

Andreas Dolleris: »Til Ferrara« - Den lyse Dag (1894)
Holger Drachmann: »Sophus Schandorph« - Broget Løv (1901)
Sophus Michaëlis: »Odense« - Romersk Foraar og andre Digte (1921)

Primær litteratur

Carl Bagger: Samlede Værker, I-II, Vilh. Møller (red.), Kbh., 1867.
Carl Bagger: Udvalgte Skrifter, Oskar Schlichtkrull (red.), Holbergselskabet, Kbh., 1928.