Jeppe Aakjær (1866–1930)

Omtaler

Johan Skjoldborg: »Jeppe Aakjær«- Dynæs Digte (1915)
Helge Rode: »Jeppe Aakjær«- Den vilde Rose (1931)
Thøger Larsen: »Jeppe Aakjær 1«- I Danmarks Navn (1920)
Thøger Larsen: »Jeppe Aakjær 2«- I Danmarks Navn (1920)
Thøger Larsen: »Jeppe Aakjær. 1«- Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Jeppe Aakjær. 2«- Trækfuglevej (1927)
Knud Lyhne: »Til Jeppe Aakjær«- Mod Vind og Strøm (1917)

Primær litteratur

Jeppe Aakjær: Samlede Værker, I-VIII, 1918–19.
Jeppe Aakjær: Samlede Digte, I-III, 1931.
Jeppe Aakjær: Fra min Bitte-Tid, 1928. Erindringer.
Jeppe Aakjær: Drengeaar og Knøseaar, 1929. Erindringer.
Jeppe Aakjær: Før det dages, 1929. Erindringer.
Jeppe Aakjær: Efterladte Erindringer, 1934. Erindringer.

Sekundær litteratur

Berggren, Kerstin: "Lyrisk färdknäpp: ’Min hjemmen"’ in: Ariel, 1994, nr. 2–3, s. 70.
Brostrøm, Torben: »Digt og digterjeg« in: Danske digtanalyser, 1969, pp. 135–42.
Brovst, Bjarne Nielsen: »Jeppe Aakjær og en kusine« in: Sommerblæst. Om jyske digtere og natur, 1979, pp. 7–85.
Frandsen, Johs. Nørregaard: »En skælven i et ydmygt sind. Jeppe Aakjær: ’Rugens Sange’« in: Læsninger 1900–1940, 1997, pp. 76–94.
Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise: »Jeppe Aakjær« in: Danske digtere, I, 1980, pp. 197–217.