Johan Sebastian Welhaven (1807–73)

Norges Dæmring (1834)
Digte (1838)
Nyere Digte (1844)
Halvhundrede Digte (1847)
Reisebilleder og Digte (1851)
En Digtsamling (1859)
Other poems