Johan Sebastian Welhaven (1807–73)

Mentions

Ernst von der Recke: »Foraarsblomster« - Gamle og nye Digte (1889)