Wilhelm Waiblinger (1804–30)

Translations
By titleBy translator

An unknown poem is translated by Emil Aarestrup: »Af Skjønt og Godt i fordums Dage«
An unknown poem is translated by Emil Aarestrup: »Jeg mangen Tone sang med Smerte«