Gabriel Voigtländer (1596–1643)

Mentions

Søren Terkelsen: »Denne kand ingentijd faa sin Kiæriste lystig«- Astree Siunge-Choer (1648–54)
Søren Terkelsen: »Mangen ynsker och begierer meget / maa dog nøyes med det hand faar«- Astree Siunge-Choer (1648–54)
Søren Terkelsen: »Det er farligt, når piger er for næsvise«- Astree Siunge-Choer (1648–54)