Peder Magnus Trojel (1743–93)

Mentions

H.C. Andersen: »P. M. Trojel og P. K. Trojel« – Vignetter til danske Digtere (1832)