Peder Magnus Trojel (c. 1743–c. 1793)

Mentions

H.C. Andersen: »P. M. Trojel og P. K. Trojel« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Knud Lyne Rahbek: »Til mit Bakkehus i August 1802« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)