Peder Kofod Trojel (1754–84)

Mentions

H.C. Andersen: »P. M. Trojel og P. K. Trojel«- Vignetter til danske Digtere (1832)
N.T. Bruun: »Skienk Druens røde Blod i Munterhedens Bæger!«- Bacchus og Comus (1814)