Peder Kofod Trojel (1754–84)

Mentions

H.C. Andersen: »P. M. Trojel og P. K. Trojel« - Vignetter til danske Digtere (1832)
N.T. Bruun: »Skienk Druens røde Blod i Munterhedens Bæger!« - Bacchus og Comus (1814)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Jubelfesten i Den nye Forening. Nov. 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)