James Thomson (1700–48)

Mentions

Knud Lyne Rahbek: »Til Digteren C. A. Lund« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
P.L. Møller: »April« - Lyriske Digte (1840)
C.A. Lund: »Lunden ved Jægerspriis« - Lunden ved Jægerspriis (1788)

Translations
By titleBy translator

»A Hymn on the Seasons« is translated by Malthe Conrad Bruun: »Hymne over Aarstiderne«.
»Spring« is translated by Christian Preetzmann: »Huuslig Lykke«.