Ole Johan Samsøe (1759–96)

Mentions

H.C. Andersen: »Samsøe« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Olaf Hansen: »Assistens Kirkegaard« - Nye Digte (1907)
Frederik Høegh-Guldberg: »Assistentskirkegaarden«
Adam Oehlenschläger: »Rahbeks Jubelfest. Juli 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Knud Lyne Rahbek: »Melpomene« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Knud Lyne Rahbek: »Til Digteren Falsen« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)