Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803)

Mentions

Heinrich Heine: »Wie ich die enge Sahltrepp’ hinauf« – Deutschland. Ein Wintermärchen (1844)
Johannes Ewald: »Philet en Fortælning« – Philet (1770)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« – Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel« – Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« – Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph« – Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Melonen« – Nyeste blandede Digte (1808)
Jens Baggesen: »Rimbrevpennen« – Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Den danske Naso i det tydske Tomi« – Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Det slette Skrivertøi« – Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger« – Danfana (1816)
A.W. Schack von Staffeldt: »Digterne« – Digte (1804)
Adam Oehlenschläger: »Værelse hos Oberstens« – Poetiske Skrifter (1805)
B.S. Ingemann: »Til Frederik Schmidt« – Smaadigte og Reiseminder (1832)
Carl Bagger: »De tvende Kirker« – Øieblikkets Børn (1845)