Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803)

Mentions

Heinrich Heine: »Wie ich die enge Sahltrepp’ hinauf«- Deutschland. Ein Wintermärchen (1844)
Johannes Ewald: »Philet en Fortælning«- Philet (1770)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse«- Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel«- Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse«- Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph«- Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Melonen«- Nyeste blandede Digte (1808)
Jens Baggesen: »Rimbrevpennen«- Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Den danske Naso i det tydske Tomi«- Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Det slette Skrivertøi«- Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger«- Danfana (1816)
A.W. Schack von Staffeldt: »Digterne«- Digte (1804)
Adam Oehlenschläger: »Værelse hos Oberstens«- Poetiske Skrifter (1805)
B.S. Ingemann: »Til Frederik Schmidt«- Smaadigte og Reiseminder (1832)
Carl Bagger: »De tvende Kirker«- Øieblikkets Børn (1845)