Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803)

Mentions

Carl Bagger: »De tvende Kirker« - Øieblikkets Børn (1845)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph« - Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Melonen« - Nyeste blandede Digte (1808)
Jens Baggesen: »Rimbrevpennen« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Den danske Naso i det tydske Tomi« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Det slette Skrivertøi« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger« - Danfana (1816)
Johannes Ewald: »Philet en Fortælning« - Philet (1770)
Heinrich Heine: »Wie ich die enge Sahltrepp’ hinauf« - Deutschland. Ein Wintermärchen (1844)
B.S. Ingemann: »Til Frederik Schmidt« - Smaadigte og Reiseminder (1832)
Adam Oehlenschläger: »Værelse hos Oberstens« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Schimmelmann« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Monotonien« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
A.W. Schack von Staffeldt: »Digterne« - Digte (1804)