Jens Juel (1745–1802)

Mentions

Henrik Hertz: »Første Afdeling« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Historiemaler, Professor Eckersberg« - Et Foraar (1858)
Adam Oehlenschläger: »Slottet« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til mine svenske Venner« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Louise Augustas Fødselsdag« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)