Frederik 4. (1671–1730)

Mentions

Kristian Arentzen: »Paa Koldinghus« - Nogle Digte (1888)
Adam Oehlenschläger: »Til min kære Fader, Joachim Conrad Oehlenschläger« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Knud Lyne Rahbek: »Hiemvee« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)