Barry Cornwall (1787–1874)

Translations

Emil Aarestrup: »Er min Hjertenskjær paa Søen«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Drikkevise«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Sover du i Træet hist«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)