Hans Vilhelm Riber (1760–96)

Samlede Digte (1803)
Andre digte