Hans Vilhelm Riber (1760–96)

Omtaler

H.C. Andersen: »Riber« – Vignetter til danske Digtere (1832)