Henrik Greensteen (1833–95)

Digte (1859)
Udvalgte Digte (1898)