Jens Zetlitz (1761–1821)

Omtaler

H.C. Andersen: »Zelitz« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Malthe Conrad Bruun: »Fortale« - Digte fra »Aristokraternes Catechismus« (1796)
Malthe Conrad Bruun: »Aristokratiske Skaaler« - Digte fra »Aristokraternes Catechismus« (1796)
Malthe Conrad Bruun: »Aristokratisk Bordpsalme« - Digte fra »Aristokraternes Catechismus« (1796)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Jubelfesten i Den nye Forening. Nov. 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Carl Heger« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Bryllupssang« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)