Gabriel Voigtländer (c. 1596–1643)

Omtaler

Søren Terkelsen: »Denne kand ingentijd faa sin Kiæriste lystig« - Astree Siunge-Choer (1648–54)
Søren Terkelsen: »Mangen ynsker och begierer meget / maa dog nøyes med det hand faar« - Astree Siunge-Choer (1648–54)
Søren Terkelsen: »Det er farligt, når piger er for næsvise« - Astree Siunge-Choer (1648–54)