Anders Sørensen Vedel (1542–1616)

Omtaler

Folkeviser: »Valravnen«- Folkeviser
Folkeviser: »Dronning Bengerd«- Folkeviser
Carsten Hauch: »Magnus og Knud Lavard«- Lyriske Digte (1842)
Kristian Arentzen: »En Tvillingstjerne«- Ny Digtsamling (1867)

Sekundær litteratur

Bukdahl, Jørgen: »Kampen på Liljebjerget« in: De to spor, 1976, pp. 23–44.
Kaae, Bue (udg.): Familieliv på »Liljebjerget« i Ribe omkring 1600 belyst gennem breve, 1983.
Mortensen, Lars Boje: »Den latinske version af Anders Sørensen Vedels historiografiske programskrift (GkS 2437 4º)« in: Latin og Nationalsprog i Norden, 1991, pp. 33–44.
Nielsen, Marita Akhøj: »Om Anders Sørensen Vedels udgivelsesprincipper« in: Ord, Sprog oc artige Dict, 1997, pp. 181–203.
Vedel, Anders Sørensen: Den danske Krønicke. Saxo-oversættelse 1575, udgivet af Allan Karker, 1967.
Villarsen, Tove: »DDS 233 — og Vedel« in: Hymnologiske Meddelelser, III, 1974, pp. 105–108 og 140–41.