Sophus Schandorph (1836–1901)

Omtaler

Hans Vilhelm Kaalund: »Foreløbigt Gjensvar til Digteren S. Schandorph« – Efterladte Digte (1885)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet« – Efterladte Digte (1885)
Karl Gjellerup: »Lejrscene« – Rødtjørn (1881)
Herman Bang: »Indledning« – Realisme og Realister (1879)
Sophus Claussen: »Jeg kalder selv de døde« – Trefoden (1901)
Sophus Michaëlis: »Sophus Schandorph« – Palmerne (1904)
Jeppe Aakjær: »Digteren Sofus Schandorph« – Fri Felt (1905)
Emanuel Goldstein: »Paa Stenbroen!« – Andre digte
Aage Matthison-Hansen: »Til Fru Schandorph« – Roserne (1900)