Christian Molbech (1783–1857)

Omtaler

Ludvig Bødtcher: »Forord«- Samlede Digte (1940)
Emil Aarestrup: »Jeg føler Venskab for det Gamle«- Samlede Skrifter, 4. Bind (1976)
H.C. Andersen: »C. Molbech«- Vignetter til danske Digtere (1832)
H.P. Holst: »Størrestræde«- Fra min Ungdom (1873)
Karl Gjellerup: »Lejrscene«- Rødtjørn (1881)
Emil Aarestrup: »Jeg føler Venskab for det Gamle«- Samlede Skrifter, 4. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Epigrammer«- Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)

Sekundær litteratur

Borup, Morten: Christian Molbech, 1954.
Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech, I-III, udgivet af Kirsten Dreyer, 1993–94.