Christian Molbech (1783–1857)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Epigrammer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Jeg føler Venskab for det Gamle« - Samlede Skrifter, 4. Bind (1976)
H.C. Andersen: »C. Molbech« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Karl Gjellerup: »Lejrscene« - Rødtjørn (1881)
H.P. Holst: »Størrestræde« - Fra min Ungdom (1873)

Sekundær litteratur

Borup, Morten: Christian Molbech, 1954.
Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech, I-III, udgivet af Kirsten Dreyer, 1993–94.