Theodor Körner (1791–1813)

Oversættelser

Emil Aarestrup: »Til den Elsktes Øine —« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)