Harald Kidde (1878–1918)

Omtaler

Chr. Rimestad: »Mørket« – Aftnerne (1905)
Chr. Rimestad: »Til Harald Kidde« – Ilden og Asken (1908)