P.A. Heiberg (1758–1841)

Omtaler

Malthe Conrad Bruun: »Aristokratiske Skaaler«- Digte fra »Aristokraternes Catechismus« (1796)
Johan Ludvig Heiberg: »Gravskrift over P. A. Heiberg«
H.C. Andersen: »P. A. Heiberg«- Vignetter til danske Digtere (1832)
Sophus Schandorph: »P. A. Heiberg.«- Fest- og Søgnedage (1886)
H.P. Holst: »P. A. Heiberg«- Digte, anden Samling (1850)
Johannes Meier: »A København, 24/6 1899«- Digte og Breve (1905)