P.A. Heiberg (1758–1841)

Omtaler

H.C. Andersen: »P. A. Heiberg« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Malthe Conrad Bruun: »Aristokratiske Skaaler« - Digte fra »Aristokraternes Catechismus« (1796)
Johan Ludvig Heiberg: »Gravskrift over P. A. Heiberg«
H.P. Holst: »P. A. Heiberg« - Digte, anden Samling (1850)
Johannes Meier: »A København, 24/6 1899« - Digte og Breve (1905)
Knud Lyne Rahbek: »Til mit Bakkehus i August 1802« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Sophus Schandorph: »P. A. Heiberg.« - Fest- og Søgnedage (1886)