P.A. Heiberg (1758–1841)

Omtaler

Malthe Conrad Bruun: »Aristokratiske Skaaler« – Digte fra »Aristokraternes Catechismus« (1796)
Johan Ludvig Heiberg: »Gravskrift over P. A. Heiberg« – Andre digte
H.C. Andersen: »P. A. Heiberg« – Vignetter til danske Digtere (1832)
Sophus Schandorph: »P. A. Heiberg.« – Fest- og Søgnedage (1886)