Thomasine Gyllembourg (1773–1856)

Omtaler

Henrik Hertz: »Hyacintherne« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
H.P. Holst: »Nummer 3 i Brogaden« - Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Husholdnings-Regnskaber« - Fra min Ungdom (1873)
Christian Winther: »Tilegnelse« - Digtninger (1843)