Paul Gerhardt (1607–76)

Sekundær litteratur

Arndal, Steffen: »Den store hvide Flok vi see...«, Odense universitetsforlag 1989
Malling, Anders: »Dansk Salmehistorie«, J. H. Schultz forlag, København 1971
Bunners, Christian: »Paul Gerhardt — Weg, Werk, Wirkung«, Verlag Union, Berlin 1993

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

Et ukendt digt er oversat af Carsten Hauch: »Gudhengivenhed«
Et ukendt digt er oversat af Carsten Hauch: »Tillid til Gud«