Paul Gerhardt (1607–76)

Omtaler

Carsten Hauch: »Tillid til Gud«- Lyriske Digte og Romancer (1861)
Carsten Hauch: »Gudhengivenhed«- Lyriske Digte (1842)

Oversættelser

H.A. Brorson: »Hvorledes skal jeg møde«- Troens Rare Klenodie (1739)

Sekundær litteratur

Arndal, Steffen: »Den store hvide Flok vi see...«, Odense universitetsforlag 1989
Malling, Anders: »Dansk Salmehistorie«, J. H. Schultz forlag, København 1971
Bunners, Christian: »Paul Gerhardt — Weg, Werk, Wirkung«, Verlag Union, Berlin 1993