Frederik 5. (1723–66)

Omtaler

Adam Oehlenschläger: »Den lille Guds-Engel« - Samlede Skrifter, 19. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Niebuhr« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Den lille Guds-Engel« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Ambrosius Stub: »Til Kong Friderich den Femte« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Christian Frederik Wadskiær: »Poëtiske Reflexioner«