Frederik 5. (1723–66)

Omtaler

Christian Frederik Wadskiær: »Poëtiske Reflexioner«
Adam Oehlenschläger: »Den lille Guds-Engel« - Samlede Skrifter, 19. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Niebuhr« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Den lille Guds-Engel« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)