Frederik 3. (1609–70)

Omtaler

H.P. Holst: »De lægge sig, de stærke Uveirstorme« - Digte, anden Samling (1850)
C.A. Lund: »Lunden ved Jægerspriis« - Lunden ved Jægerspriis (1788)
Adam Oehlenschläger: »Cantate til Universitets-Bygningens Indvielsesfest. Oct. 1836« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Det kiøbenhavnske Skydeselskabs Trehundredaars-Fest« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Romance af „Anden April 1801”« - Samlede Skrifter, 24. Bind (1861)