Peter Foersom (1777–1817)

Omtaler

Jens Baggesen: »Shak Peer, eller Adam Vævers Romanze« – Rosenblade med et Par Torne (1819)
Peter Foersom: »Borgvægterens Sang af Macbeth« – Andre digte
Ludvig Bødtcher: »Prolog« – Samlede Digte (1940)
H.C. Andersen: »P. Foersom« – Vignetter til danske Digtere (1832)

Sekundær litteratur

Henriques, Alf: Shakespeare og Danmark indtil 1840: Vurdering, Opførelse, Oversættelse, Efterligning [disputats], Kbh, 1941.