Johannes Fibiger (1821–97)

Omtaler

Karl Gjellerup: »Til min Plejemoder« - Rødtjørn (1881)
Edvard Lembcke: »Indledning« - Digte (1901)

Primær litteratur

Johs. Fibiger: Mit Liv og Levned som jeg selv har forstaaet det, udg. af Karl Gjellerup, Kbh, 1898.