Carl Bloch (1834–90)

Omtaler

Jens Christian Hostrup: »En Vise om Christian Mantzius« - Efterladte Digte (1893)
Adam Oehlenschläger: »Sønderborg Slot« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Christian Richardt: »Faer skal sove« - Smaadigte (1861)
Sophus Schandorph: »Kristian Mantzius« - Lyriske Portrætter (1898)