Vilhelm Bergsøe (1835–1911)

Omtaler

H.C. Andersen: »Rolighed«

Primær litteratur

Vilh. Bergsøe: Poetiske Skrifter, I-VII, samlede og udgivne af forfatteren, Gyldendal, Kbh., 1905–1907.

Sekundær litteratur

Lohmeier, Dieter: "Im Vorfeld des modernen Durchbruchs. Adolf Strodtmanns Briefe an Vilhelm Bergsøe" in: Grenzerfahrung, 1989, pp. 155–68.
Rohde, H. P.: »Digt og sandhed om en berømt roman. ’Piazza del Popolo’ i dokumentarisk belysning« in: Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger, XIX, 1972, pp. 129–55.