Nicolai Abildgaard (1743–1809)

Omtaler

Adam Oehlenschläger: »Slottet« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Sophus Zahle: »Ved Regentsens anden hundredaarige Jubelfest, den 1ste Juli, 1823« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)