Morten Caspar Wolfburg (1686–1729)

Betenckning over een Qvindes u-hørlige Gierning (1724)