Claudius Rosenhoff (1804–69)

Bissekræmmeren (1848)
Himmelbrev fra Olaf Rye (1849)
Aabne Riimbreve til og om Forskjellige (1849)