Nis Petersen (1897–1943)

Nattens pibere (1926)
En Drift Vers (1933)
Til en Dronning (1935)
Stykgods (1940)