Thomas Clitau (c. 1695–1754)

Poëtisk Tiids-Fordriv (1738)
En aandelige Israels reyse fra Ægypten til Canaan (1740)