Alfred de Vigny (1797–1863)

Mentions

P.L. Møller: »Evald« - Lyriske Digte (1840)