Erik Johan Stagnelius (1793–1823)

Mentions

P.L. Møller: »Landgang« - Lyriske Digte (1840)
Christian Winther: »Uden Haab« - Digtninger (1843)

Translations
By titleBy translator