Erik Johan Stagnelius (1793–1823)

Mentions

Christian Winther: »Uden Haab«- Digtninger (1843)
P.L. Møller: »Landgang«- Lyriske Digte (1840)

Translations

Christian Winther: »Vinteren i Norden«- Sang og Sagn (1840)