Erik Johan Stagnelius (1793–1823)

Mentions

Christian Winther: »Uden Haab« – Digtninger (1843)
P.L. Møller: »Landgang« – Lyriske Digte (1840)

Translations

Christian Winther: »Vinteren i Norden« – Sang og Sagn (1840)