Carl Rosenberg (1829–85)

Mentions

P.A. Rosenberg: »Ved min Faders Død« - Pil og Plekter (1910)