Hans Vilhelm Riber (1760–96)

Mentions

H.C. Andersen: »Riber« – Vignetter til danske Digtere (1832)