Hans Vilhelm Riber (1760–96)

Mentions

H.C. Andersen: »Riber« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Knud Lyne Rahbek: »En Elegie« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)